Katedra Dydaktyki Przekładu

Specjalizacja przekładoznawcza na studiach stacjonarnych licencjackich na filologii angielskiej została utworzona w 2010 roku. Jednakże już od 1991 roku studenci filologii mieli do wyboru przedmioty tłumaczeniowe zgodnie z obowiązującymi w Polsce standardami nauczania. Obecnie studenci  po drugim semestrze studiów licencjackich stykają się z przedmiotami mającymi na celu wykształcenie kompetencji tłumaczeniowych. W trakcie trwania studiów pierwszego stopnia realizują  takie moduły, jak tłumaczenia pisemne, tłumaczenia ustne, wstęp do przekładoznawstwa, analiza tekstu, pragmatyka przekładu, gramatyka i stylistyka języka polskiego, teoria przekładu, prawne i etyczne aspekty zawodu tłumacza, języki specjalistyczne oraz tworzenie tekstów w języku angielskim. Studenci odbywają praktyki w biurach tłumaczeń, w firmach prywatnych oraz u indywidualnych tłumaczy przysięgłych po semestrze czwartym, piątym i szóstym.

Studenci studiów pierwszego stopnia mają możliwość kontynuacji nauki na studiach tłumaczeniowych magisterskich bądź też mogą wybrać inną specjalizację: językoznawczą, kulturoznawczą czy literaturoznawczą.

Od 2014 roku oferujemy studentom studiów magisterskich specjalizację przekładoznawstwo – nowe technologie. Tworzone są dwie grupy: początkująca, składająca się ze studentów, którzy wcześniej nie mieli styczności z przekładoznawstwem, i zaawansowana, do której uczęszczają studenci posiadający wykształcenie lub doświadczenie tłumaczeniowe.

Od 2012 roku studenci wykonują tłumaczenia przy wykorzystaniu narzędzi CAT. Główne narzędzia, których uczą się studenci, to: MemSource, Wordfast, MemoQ, Google Translator Toolkit oraz Trados. Na poziomie studiów magisterskich studenci uczą się także zarządzania zasobami terminologicznymi poprzez budowę glosariuszy i baz terminologicznych. Wykonują duże projekty tłumaczeniowe, które przybliżają im realia pracy tłumacza. Ich zadaniem – oprócz przetłumaczenia tekstu specjalistycznego (ok. 2 tys. słów) przy użyciu narzędzi CAT – jest również sporządzenie glosariusza/bazy terminów do tłumaczenia i napisanie komentarza tłumaczeniowego omawiającego problemy tłumaczenia i zastosowane rozwiązania.

Celem Katedry jest również rozwój tłumaczeń audiowizualnych i wprowadzanie oprogramowania do tłumaczeń ustnych.