Katedra Dydaktyki Przekładu

Małgorzata Brożyna-Reczko

Dr Małgorzata Brożyna-Reczko

Adiunkt w Instytucie Neofilologii, filologia angielska, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

e-mail: malgorzata.brozyna-reczko@up.krakow.pl

Konsultacje w 2020/2021: środy, 9.00 – 9.45, zdalnie

Prowadzone kursy

 • gramatyka i stylistyka języka polskiego
 • tłumaczenie pisemne
 • narzędzia cyfrowe w przekładoznawstwie
 • seminarium dyplomowe
Wykształcenie

 • filologia polska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  Temat pracy magisterskiej: Językowy obraz SZCZĘŚCIA w języku polskim i angielskim i jego tekstowa realizacja w polskiej i angielskiej prasie kobiecej
 • filologia angielska, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
  Temat pracy magisterskiej: LOVE and HATE in English and Polish: A Comparison
 • studia podyplomowe: technologiczne aspekty przetwarzania języka naturalnego, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 • studia podyplomowe z tłumaczeń specjalistycznych uwierzytelnionych i prawniczych, Uniwersytet SWPS w Warszawie
 • studia doktoranckie z zakresu językoznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim

Temat pracy doktorskiej: Metafora choroby i walki w angielskim i polskim prasowym dyskursie politycznym

Zainteresowania badawcze

 • językoznawstwo kontrastywne,
 • translatoryka,
 • przetwarzanie języka naturalnego,
 • językoznawstwo korpusowe,
 • język polityki i mediów,
 • kultura języka,
 • etykieta językowa i protokół dyplomatyczny,
 • glottodydaktyka
Członkostwo w organizacjach

 • Konsorcjum do Badań nad Edukacją Tłumaczy
 • Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego
 • Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Angielskiego w Polsce IATEFL Poland.
Wybrane referaty wygłoszone na konferencjach międzynarodowych

 • Językowy w języku, tekstowy w tekście, Kamień Śląski
 • Zastosowanie metody mierzenia dyferencjału semantycznego do badań etnolingwistycznych, Wrocław
 • Od frazeologii do definicji – czyli kilka słów o tzw. językowym obrazie świata (na przykładzie analizy PRZYJAŹNI w językach polskim i angielskim), Kielce
 • O metaforze i jej rodzajach z punktu widzenia językoznawcy, Częstochowa
 • War Metaphors and Disease Metaphors in English and Polish Political Discourse, Sztokholm
 • „O chorej polityce”. Kilka uwag na temat metafory choroby w polskim dyskursie politycznym, Piotrków Trybunalski
 • Metaphors = Kalkulierte Absurditäten, Amsterdam
 • Metaphor as an Object of Empirical Analysis: Research procedure, Sztokholm.

Wybrane publikacje

Brożyna Małgorzata, 2010, Językowy w języku, tekstowy w tekście [w:] W. Chlebda (red.) Etnolingwistyka a leksykografia, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, s. 103-112.

Brożyna Małgorzata, 2010, Od frazeologii do definicji – czyli kilka słów o tzw. językowym obrazie świata (na przykładzie analizy PRZYJAŹNI w językach polskim i angielskim) [w:] P. Zbróg (red.) Współczesna polszczyzna w badaniach językoznawczych. Od leksyki do poezji, Wydawnictwo LIBRON, Kielce, s. 135-143.

Brożyna Małgorzata, 2011, Report on the International Conference “The Stockholm 2011 Metaphor Festival”, “Applied Linguistics”, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, vol. 4 (2011), s. 223- 230.

Brożyna Małgorzata, 2012, Recenzja książki Małgorzaty Fabiszak. 2007. A Conceptual Metaphor Approach to War Discourse and its Implications, „Język Polski‟, Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego, Kraków, z.1, s. 75-78.

Brożyna Małgorzata, 2013, Language of Politics as one of the Aspects of Polish Identity [w:] M. D. Arancibia (red.) Kant’s Influence in the Sociological Constructivists Theories. Thinking about the aspects of the construction of identity in the post-communist transition in Poland. Post-doctoral Research EUROPLATA GRANT.

Więcej: http://bgbase.up.krakow.pl/biblio/bibliografia/index.php?base=bib