Katedra Dydaktyki Przekładu

 

EGPS to międzynarodowy projekt, którego celem jest promowanie współpracy pomiędzy ośrodkami akademickimi i firmami prywatnymi przy jednoczesnym wspieraniu mobilności. Głównym celem programu jest stworzenie systemu staży i praktyk studenckich, które będą stanowiły integralną część studiów przekładoznawczych.

W projekcie bierze udział pięć instytucji partnerskich:

  • Skills CFA, Wielka Brytania – organizacja charytatywna promująca zdobywanie umiejętności i kwalifikacji w miejscu pracy,
  • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie,
  • Uniwersytet Salford, Wielka Brytania,
  • Uniwersytet Autónoma w Barcelonie, Hiszpania, oraz
  • Uniwersytet Johanna Gutenberga w Moguncji, Niemcy.