Katedra Dydaktyki Przekładu

dr Milena Yablonsky

Imię i nazwisko:

Name and surname:

Milena Yablonsky

 Stanowisko z określeniem charakteru zatrudnienia: adiunkt dydaktyczny

Position: assistant professor

 Pełnione funkcje w Instytucie/Uniwersytecie N/A

Positions held in the Institute and the University

 Stopnie naukowe

Degrees

 2021; doktor nauk humanistycznych;
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

Tytuł pracy: Integration of Translation-based Activities into the ESP University Classroom.                                The Perspective of Translation Didactics;
Promotor: prof. UP dr hab. Joanna Dybiec-Gajer;
Recenzenci: dr hab. Marcin Wilczyński; dr hab. Łucja Biel, prof. Ucz.

2021; PhD in Lingustics

Pedagogical University of Cracow

Thesis: Integration of Translation-based Activities into the ESP University Classroom.                           The Perspective of Translation Didactics

Supervisor: prof. UP dr hab. Joanna Dybiec-Gajer;

Reviewers: dr hab. Marcin Wilczyński; dr hab. Łucja Biel, prof. Ucz.

2014; licencjat filologii hiszpańskiej

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

Tytuł pracy: Estrategias y técnicas de la traducción audiovisual. Estudio a la base de la traducción de la película “El Chacotero Sentimental”;

Promotor: dr hab. Marta Cichocka

2014; BA in Spanish Language Studies

Pedagogical University of Cracow

Thesis: Estrategias y técnicas de la traducción audiovisual. Estudio a la base de la traducción de la película “El Chacotero Sentimental”;

Supervisor: dr hab. Marta Cichocka

2011; magister filologii angielskiej

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

Tytuł pracy: Contending with Culture-Bound Elements in the English Rendition of the Selected Essays from the Collection ‚Pociąg do życia wiecznego’ by Jerzy Pilch

Promotor: prof. UJ dr hab. Maria Piotrowska

2011; MA in English Language Studies

Pedagogical University of Cracow

Thesis: Contending with Culture-Bound Elements in the English Rendition of the Selected Essays from the Collection ‚Pociąg do życia wiecznego’ by Jerzy Pilch

Supervisor: prof. UJ dr hab. Maria Piotrowska

2011; Studia Podyplomowe dla Tłumaczy

Specjalizacja: tłumaczenie tekstów specjalistycznych

Katedra Unesco do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową na Uniwersytecie Jagiellońskim

2011; Postgraduate Studies for Translators

Specialization: Translation of Specialized Texts

The UNESCO Chair for Translation Studies and Intercultural Communication, Jagiellonian University

2009; licencjat filologii angielskiej

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

Tytuł pracy: The Profession of a Sworn Translator in Poland. Translators’ Perspective

Promotor: prof. UKEN dr hab. Joanna Dybiec-Gajer;

2009; BA in English Language Studies

Pedagogical University of Cracow

Thesis: The Profession of a Sworn Translator in Poland. Translators’ Perspective

Supervisor: prof. UKEN dr hab. Joanna Dybiec-Gajer;

Dyscyplina naukowa: językoznawstwo

Main field of research: Linguistics

 Katedra: Katedra Dydaktyki Przekładu

Institute Department: The Chair for Translator Education

 Zainteresowania badawcze:

Tłumaczenie pedagogiczne

Tłumaczenia specjalistyczne

Dwujęzyczność naturalna

Neurodydaktyka

 Research Interests

Pedagogical translation

LSP translation

Natural bilingualism

Neurodidactics

 Prowadzone zajęcia

Teaching

Writing

Reading and Lexis

Speaking and Discussion

 Członkostwo w Towarzystwach Naukowych:

Membership in Academic Societies

Polskie Towarzystwo Neofilologiczne (PTN)

 Wykłady gościnne:

 • 2018; Universidad de Castilla-La Mancha, Hiszpania,
 • 2017; Universidad de Alicante; Hiszpania
 • 2016; Universidad La Laguna, Hiszpania,
 • 2016 Die Pädagogische Hochschule Zürich, Szawajcaria
 • 2016; Universidad Castilla La Mancha, Hiszpania,

 Wybrane konferencje naukowe:

 1. Yablonsky, M., „Is there a place for translation in ESP classes? – teachers’ perspective”, International Conference: Towards ESP as an Established Academic Discipline 1– 2.06.2018, International ESP Teachers’ Association, Oxford University, Oksford, Wielka Brytania.
 2. Yablonsky, M., „Online applications in support of ESP vocabulary teaching”, Języki specjalistyczne w dydaktyce i translatoryce”, 17–18.11.2017, Instytut Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań.
 3. Yablonsky, M., „To translate or not to translate in ESP classes? Translation exercises in Business English coursebooks”, Translation and Language Teaching Conference – TLT 2017, 7–8.09.2017, University of Maribor, Faculty of Translation Studies, Maribor, Słowenia.
 4. Yablonsky M., „Memrise to memorize ESP?”, 14th International April Conference: New Perspectives in English and American Studies”, 20–22.04.2017, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
 5. Yablonsky, M., „Translation in teaching ESP at the academic level”, Konferencja Naukowo-Dydaktyczna: Języki specjalistyczne: definicja, dydaktyka, dylematy, 3.03.2017, Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, Uniwersytet Śląski, Katowice.
 6. Yablonsky M., „The interplay between text and image. The mechanisms of intersemiotic translation”, 3rd International Conference on Language and Literature in Education and Research, 15–17.09.2016, Praga, Republika Czeska.
 7. Yablonsky M., „The Polish system of education”, the International Staff Exchange Conference, Zurich University of Teacher Education (Die Pädagogische Hochschule Zürich), 23.05.2016, Zurich, Szwajcaria.
 8. Yablonsky M., „The Country of Miracles – the analysis of culture-specific elements in translation”, 1st INTERNATIONAL CONFERENCE Culture in Transfer: Translation and Transcultural Communication, 10-11.06.2016, Uniwersytet Wrocławski.
 9. Yablonsky, M., „Doskonalenie umiejętności językowych – prezentacja multimedialna jako jedna z metod wprowadzania elementów języka specjalistycznego na zajęciach lektoratowych”, 19–25.06.2015, Międzywydziałowe Centrum języków Obcych, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

Najważniejsze publikacje

Main Publication

 1. Yablonsky, 2019. „Memrise     to memorize ESP vocabulary at the tertiary level? Teaching specialized terminology with the usage of the Memrise online   platform”.        Beyond           Words: Crossing Borders in English Studies. Volume 2 (Language, culture, translation).           Tertium: Kraków.
 2. Yablonsky, 2017. „Translation as a Cross-cultural Phenomenon – The       Country of Miracles    in Translation”. Journal   of Literature and Art Studies, 7 (12): 1691–1700.
 3. Yablonsky,     2016. „Prezentować czy nie prezentować? Prezentacja            multimedialna jako jedna z metod wprowadzania elementów języka      specjalistycznego na zajęciach lektoratowych” [w:] J. Łącka-Badura (red.), Języki specjalistyczne w badaniach i praktyce: doświadczenia, horyzonty, wyzwania. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 230–242.
 4. Yablonsky, 2016. „The text and the image in translation”. CLEaR    Journal,           DE GRUYTER OPEN, 3(2): 40–51.

 Kontakt

 Contact details

+48 12 662 69 61

Pokój: 313

milena.yablonsky@up.krakow.pl

 

 

 

 

 

Dyżury pracowników

Dr Małgorzata Brożyna-Reczko:
czwartek, 9.00-9.45 (semestr letni 23/24)
Dr Mira Czarnecka:
wtorek, 9.00-9.45 (semestr letni 23/24)
Dr hab. Joanna Dybiec-Gajer, prof. UP:
środa, 14.00-14.45 (semestr letni 23/24)
Dr hab. Agnieszka Gicala, prof. UP:
czwartek, 13.00-13.45 (semestr letni 23/24)
Dr Jan Gościński:
czwartek, 13.00-13.45 (semestr letni 23/24)
Dr Małgorzata Kodura:
poniedziałek, 16.30-17.15 (semestr letni 23/24)
Dr Ewelina Kwiatek:
piątek, 9.00-9.45 (semestr letni 23/24)
Dr Piotr Plichta:
środa, 13.15-14.15 (semestr letni 23/24)

Katedra Dydaktyki Przekładu jest członkiem międzynarodowego Konsorcjum do Badań nad Edukacją Tłumaczy (Consortium for Translation Education Research – CTER).