Katedra Dydaktyki Przekładu

Katedra Dydaktyki Przekładu została utworzona w 2012 roku. Oprócz tradycyjnych studiów nad przekładem Katedra specjalizuje się także w badaniach związanych z dydaktyką przekładu, czego rezultatem są liczne publikacje pracowników Katedry w kraju i poza jego granicami i czynny udział w wielu konferencjach.