Katedra Dydaktyki Przekładu

dr Małgorzata Kodura

Asystent w Instytucie Neofilologii, filologia angielska, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie.

e-mail: malgorzata@kodura.pl

Konsultacje w semestrze zimowym 2017/18: środy 11.30 – 12.15, pokój 307.

Prowadzone kursy

 • Tłumaczenie pisemne
 • Wprowadzenie do przekładoznawstwa
 • Moduł specjalistyczny – tłumaczenia tekstów biznesowych
Wykształcenie

 • Filologia angielska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie;
  temat pracy magisterskiej: English Loanwords in Youth Culture.
 • Studia doktoranckie w Katedrze Amerykanistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie; temat pracy doktorskiej: Contrastive Analysis of Advertising Texts in Polish and American Women’s Magazines
Zainteresowania badawcze

 • pragmatyka przekładu,
 • języki specjalistyczne,
 • narzędzia CAT,
 • tłumaczenia maszynowe
Wystąpienia na konferencjach międzynarodowych

 • 20 marca 2004. 13th Postgraduate Conference in Linguistics, University of Manchester, Manchester, referat pt. „Pragmalinguistic Analysis of Advertising Texts in American and Polish Women’s Magazines”.
 • 29-30 kwietnia 2004. La Construction des observables en sciences du langage – Colloque Jeunes Chercheurs Modyco, Université Paris X Nanterre, plakat naukowy – „Methodological Challenges in the Analysis of Speech Acts Realized by Advertisements”.
Publikacje

 • (2002) „The Knowledge of English Loanwords in Youth Culture”, Kwartalnik Neofilologiczny, Zeszyt 1/2002, str. 89-97.
 • (2002) „Indian Contributions in Agriculture”, Ad Americam, Vol. 3/2002, str. 11-16.
 • (2004) „Pragmalinguistic analysis of advertising texts in American and Polish women’s magazines”. Papers in Linguistics of the University of Manchester (Proceedings of the 13th Postgraduate Conference in Linguistics at Manchester, Manchester, 20 March 2004. Manchester: Department of Linguistics and English Language, The University of Manchester, str. 73-81.