Katedra Dydaktyki Przekładu

dr Piotr Plichta

adiunkt

piotrplichta1979@gmail.com

ROZPRAWA DOKTORSKA

Wygasłe kody językowe w rosyjskim przekładzie Devotions upon Emergent Occasions Johna Donne’a

Przedmiotem rozprawy była szczegółowa analiza przekładoznawcza współczesnych tłumaczeń (głównie przekładów rosyjskich) dwóch utworów Johna Donne’a (1572–1631) napisanych prozą tzn. Devotions upon Emergent Occasions i kazania pogrzebowego powszechnie znanego pod tytułem Death’s Duell. Analiza dotyczyła przede wszystkim trudności z oddawaniem w tłumaczeniu wygasłych kodów językowych, czyli dawnej terminologii alchemicznej, medycznej i prawniczej; w prozatorskich dziełach Donne’a zostały one dodatkowo wpisane w labiryntową strukturę poszczególnego dzieła niosącą głębokie przesłanie teologiczne. Rozprawa zawiera aneks w postaci pełnego autorskiego przekładu Devotions upon Emergent Occasions oraz Death’s Duell.

PROMOTOR prof. dr hab. Piotr Fast
RECENZENCI prof. zw. UW Piotr Wilczek; dr hab. Dorota Urbanek
ROK OBRONY 2015, Uniwersytet Śląski w Katowicach

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

Zainteresowania naukowe obejmują przede wszystkim literaturę angielską szesnastego i siedemnastego stulecia ze szczególnym uwzględnieniem rozmaitych gatunków i odmian ówczesnej prozy, takich jak np. list, esej czy kazanie. Bada także złożoną problematykę przekładu utworów ze wspomnianej epoki na języki współczesne, zwłaszcza pod kątem odtwarzania w tłumaczeniu quasi-biblijnej struktury dzieł Johna Donne’a i Edmunda Spensera. Swoje badania stara się łączyć z pracą przekładową, dzięki której polscy czytelnicy zyskają dostęp do nietłumaczonych jeszcze dzieł literackich z tamtego czasu. Pierwszym tego efektem jest pierwsze pełne spolszczenie Medytacji i Alembiku śmierci Johna Donne’a, które ukazało się nakładem Wydawnictwa Śląsk na początku 2015 roku.

PROWADZONE ZAJĘCIA

Praktyczna nauka języka angielskiego

UDZIAŁ W KONFERENCJACH

2016

  • Konferencja przekładoznawcza „Typowe i nietypowe role tłumacza” (13-14.10., Bielsko-Biała)
  • III Międzynarodowa Konferencja nt. przekładu biblijnego (7-8.06., Ostrów Wielkopolski)
  • XXIX Konferencja Przekładoznawcza Międzynarodowego Komitetu Slawistów (Sucha Beskidzka)
  • konferencja „Światy Grozy” organizowana przez stowarzyszenie FactaFicta (7-9.04., Katowice)

2015

  • Międzynarodowa konferencja organizowana przez International Conference for Academic Disciplines IJAS (14-17 lipca, Praga).
  • XXVIII Konferencja Przekładoznawcza Międzynarodowego Komitetu Slawistów (Sucha Beskidzka)

ARTYKUŁY

2016

2015

  • Madejowe łoże w przekładzie na języki obce czyli o tłumaczeniu nazwy narzędzia tortur w Medytacjach Johna Donne’a Studia o przekładzie pod red. P. Fasta, t. 38, Wydawnictwo Śląsk 2015, s. 54-69.