Katedra Dydaktyki Przekładu

Praktyki

PRAKTYKA TŁUMACZENIOWA

Praktyka tłumaczeniowa to rodzaj mini-stażu, który student odbywa w wybranym przez siebie zakładzie pracy: biurze tłumaczeń, kancelarii tłumacza przysięgłego, wydawnictwie, instytucji kultury itp. Warto przemyśleć, w jakim biurze czy w jakiej instytucji najlepiej odbyć praktykę tłumaczeniową, aby zdobyć odpowiednią wiedzę i umiejętności, które będzie można wykorzystać w przyszłej karierze zawodowej.

Lista propozycji instytucji, w których student może ubiegać się o przyjęcie na praktykę.

Cele praktyki tłumaczeniowej:

 • poznanie przez studentów organizacji pracy w biurach tłumaczeń lub innych instytucjach i zakładach pracy zatrudniających tłumaczy,
 • poznanie realiów pracy tłumacza (kontakt ze zleceniodawcą, rozumienie wymagań zleceniodawcy, dotrzymywanie terminów),
 • nabycie umiejętności planowania i realizacji zadań translatorskich indywidualnie, pod nadzorem innego tłumacza lub w zespole tłumaczy,
 • nabycie umiejętności analizowania i oceniania własnej pracy.

 Organizacja praktyki

Zaliczenie praktyki na specjalizacji przekładoznawstwo następuje w przypadku odpracowania 120 godzin:

 • studia licencjackie – 60 godzin (semestr V) i 60 godzin (semestr VI),
 • studia magisterskie – 60 godzin (semestr III) i 60 godzin (semestr IV).

W pierwszych dniach odbywania praktyki student powinien zostać zaznajomiony z działalnością i organizacją firmy i mieć możliwość obserwowania pracy tłumaczy oraz poznania zakresu ich obowiązków i metod pracy, sposobu dokumentacji pracy itp. W kolejnych dniach powinien samodzielnie wykonywać zlecone mu prace i zadania zgodnie z charakterem praktyki, tj.:

 • tłumaczenie pisemne z języka angielskiego na język polski,
 • tłumaczenie pisemne z języka polskiego na język angielski,
 • współpraca z innym tłumaczem lub zespołem tłumaczy,
 • wykonywanie korekty tłumaczeń w języku angielskim,
 • wykonywanie korekty tłumaczeń w języku polskim,
 • tłumaczenie ustne z języka angielskiego na polski lub z języka polskiego na angielski, jeżeli profil działalności zakładu, w którym odbywa się praktyka, uwzględnia takie zadania.

Dokumentacja praktyki

Przed rozpoczęciem praktyki zakład pracy wybrany przez studenta podpisuje z uczelnią porozumienie w sprawie organizacji praktyki.

Po zakończeniu praktyki student ma obowiązek przedstawić:

 • sprawozdanie dokumentujące przebieg praktyki, wypełniony przez pracodawcę formularz oceny praktykanta oraz zaświadczenie o odbyciu praktyki,
 • oświadczenie studenta.

Na podstawie dostarczonych dokumentów opiekun praktyk dokonuje zaliczenia praktyki.

Opiekun praktyk

Za organizację i nadzór nad realizacją studenckiej praktyki tłumaczeniowej odpowiedzialny jest opiekun praktyk: dr Małgorzata Brożyna-Reczko.

Zaliczenie praktyki na podstawie zatrudnienia

Istnieje możliwość zaliczenia praktyki na podstawie zatrudnienia. Student składa podanie do opiekuna praktyk.

Wszystkie pozostałe kwestie w sprawie organizacji pozapedagogicznych praktyk zawodowych wyjaśnia Regulamin praktyk wprowadzony zarządzeniem prorektora ds. dydaktycznych nr RD-SP-7/2009 z dnia 16.02.2009.

 

Dyżury pracowników

Dr Małgorzata Brożyna-Reczko:
czwartek, 9.00-9.45 (semestr letni 23/24)
Dr Mira Czarnecka:
wtorek, 9.00-9.45 (semestr letni 23/24)
Dr hab. Joanna Dybiec-Gajer, prof. UP:
środa, 14.00-14.45 (semestr letni 23/24)
Dr hab. Agnieszka Gicala, prof. UP:
czwartek, 13.00-13.45 (semestr letni 23/24)
Dr Jan Gościński:
czwartek, 13.00-13.45 (semestr letni 23/24)
Dr Małgorzata Kodura:
poniedziałek, 16.30-17.15 (semestr letni 23/24)
Dr Ewelina Kwiatek:
piątek, 9.00-9.45 (semestr letni 23/24)
Dr Piotr Plichta:
środa, 13.15-14.15 (semestr letni 23/24)

Katedra Dydaktyki Przekładu jest członkiem międzynarodowego Konsorcjum do Badań nad Edukacją Tłumaczy (Consortium for Translation Education Research – CTER).