Katedra Dydaktyki Przekładu

Dr hab. Joanna Dybiec-Gajer, prof. UP

Adiunkt w Instytucie Neofilologii – Filologia Angielska Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Doktor habilitowany w dziedzinie nauk humanistycznych, w zakresie językoznawstwa (specjalność przekładoznawstwo)

Tłumacz przysięgły języków angielskiego i niemieckiego

e-mail: joanna.dybiec-gajer@up.krakow.pl

Rozprawa habilitacyjna

Zmierzyć przekład? Z metodologii oceniania w dydaktyce przekładu pisemnego. Kraków, Universitas, 2013.

Recenzenci: prof. dr hab. Elżbieta Tabakowska, UJ

prof. dr hab. Danuta Gabryś-Barker, UŚ

prof. dr hab. Anna Bednarczyk, UŁ

prof. dr hab. Tadeusz Szczerbowski, UP

Rozprawa doktorska

Guidebook Gazes: Poland in American and German Travel Guides (1945-2002. Münster, LIT Verlag, 2004.

Promotorzy:    prof. dr hc hc Peter Freese, Universität Paderborn

prof. dr hab. Elżbieta Tabakowska, UJ

Wykształcenie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Filologia Angielska – magister filologii angielskiej (1997)
 • Universität Paderborn, Niemcy, Studia Doktoranckie Literatura podróżnicza i antropologia kultury (Graduiertenkolleg Reiseliteratur und Kulturanthropologie) – doktorat (2004)
Zainteresowania naukowe

 • Teoria i praktyka przekładu (przekład jako zawód, ocena jakości w przekładzie pisemnym, zagadnienie norm, dydaktyka i pragmatyka przekładu pisemnego, przekład uwierzytelniony, analiza kulturowa dla tłumaczy, historia przekładów i przekładoznawstwa).
 • Literatura podróżnicza (historia gatunku, przewodniki turystyczne, literatura podróżnicza w przekładzie, głównie od XIX w. do czasów współczesnych, w szczególności literatura podróżnicza Marka Twaina, komparatystyka literatury podróżniczej).
 • Twórczość Marka Twaina (polskie przekłady, recepcja w Polsce).
 • Literatura dziecięca w przekładzie.
Prowadzone dotychczas kursy akademickie:

 • Teoria przekładu
 • Badania przekładoznawcze
 • Seminarium przekładoznawcze
 • Wykłady monograficzne z zakresu przekładoznawstwa
 • Tłumaczenie tekstów użytkowych
 • Gatunki i teksty w przekładzie
 • Tłumaczenie tekstów specjalistycznych
 • Przekład uwierzytelniony
 • Edycja tekstu
 • Język polski dla studentów Erasmusa
Członkostwo w organizacjach naukowych, stowarzyszeniach i komisjach

 • European Society for Translation Studies, EST
 • Konsorcjum do Badań nad Edukacją Tłumacza (Consortium for Translation Education Research)
 • Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej „Tertium” (sekretarz)
 • GFPS-Polska, Stowarzyszenie Naukowo-Kulturalne w Europie Środkowej i Wschodniej
 • Komisja Egzaminacyjna z Języka Angielskiego dla Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego
Nagrody, stypendia i granty (za ostatnie pięć lat):

 • 2013 – grant książkowy European Society for Translation Studies (Europejskiego Stowarzyszenia Przekładoznawczego) zdobyty w międzynarodowym konkursie dla Katedry Dydaktyki Przekładu Uniwersytetu Pedagogicznego (http://www.est-translationstudies.org/news/2013_book_award.html)
 • 2011 – roczne stypendium habilitacyjne Uniwersytetu Pedagogicznego

Udział w konferencjach i sympozjach

2014,    Going East: Discovering New and Alternative Traditions in Translation (Studies), Wiedeń

Referat: “The landscape of Polish Translation Studies at the turn of the 21st century”

(razem z dr hab. Marią Piotrowską, prof. UP)

2014,   New tasks for legal interpreters and translators in the enlarged Europe, Kraków

Referat: “Translator certification challenges for the contemporary translator trainers”

2014,   Język trzeciego tysiąclecia VIII – „(Nie)dosłowność”, Kraków

Referat: „Tłumacz w świecie bajek. Dosłowność w przekładzie audiowizualnym jako strategia zarządzania produktem”

2013,   Challenges for Contemporary Translator Educators, Kraków

Referat: “Going professional – challenges and opportunities for the contemporary translator educators”

2012,   Imago Mundi IV, Tłumaczenie w XXI wieku. Teoria – kształcenie – praktyka, Warszawa

Referat: „Tłumaczenie jako świadczenie usług tłumaczeniowych? Między realizmem zawodowym a dyskursem rynkowym w dydaktyce przekładu”

2012,   First International Conference on Research into the Didactics of Translation, didTRAD, Barcelona

Referat: “Critical Point Analysis and Critical Error – Handling Assessment of Translation of Official Documents in the Classroom”

2012,   21st annual PASE conference – Old Challenges, New Horizons, Kraków

Referat: “Re-visiting the Translation Error Concept in Translator Training”

2012,   Konferencja Tertium „Język trzeciego tysiąclecia VII” – Słowo w (kon)tekście, Kraków

Referat: „Specyfikacja jako narzędzie kontekstualizacji tłumaczenia – między teorią a praktyką dydaktyki przekładu”

2011,   4th International Conference on Teacher Education, Kraków

Referat: “Reader’s Response as a Translation Assessment Tool and its Implications for

Translator Training”

2011,   April Conference 12, Languages, Literatures and Cultures in Contact: English and American Studies in the Age of Global Communication, Kraków

Referat: “Modes of Travel Experience in Mark Twain’s Innocents Abroad and Zbigniew Herbert’s Barbarzyńca w ogrodzie

2010, Anglosasi, Francuzi i Polacy – wzajemne inspiracje w literaturze, kulturze i języku, Białystok

Referat: „Między konwencją a parodią, między oryginałem a przekładem – Marka Twaina relacja z podróży po Francji”

2010,  Medius Currens III: Norma i jakość w teorii, praktyce i dydaktyce przekładów tekstów specjalistycznych, Toruń

Referat: „Wyjść poza tekst – jakość i ocena tłumaczenia w dydaktyce przekładu specjalistycznego na przykładzie projektu tłumaczeniowego”

2010,   Konferencja Tertium „Język Trzeciego Tysiąclecia VI” – Terminologia w naukach o języku i komunikacji międzykulturowej – kod dla wtajemniczonych czy narzędzie poznania?, Kraków

Referat: „Czy terminologia to największe wyzwanie dla tłumacza? Trudności przekładu uwierzytelnionego i jego oceny – perspektywa dydaktyczna”

2009,   Forms and Evolution of Travel Literature in Different Literary Traditions, Białystok

Referat: “Mark Twain’s The Innocents Abroad as a Post-tourist Travelogue?”

2009,   Translating Travel Writing in Europe, 1750-1850 / Traduire le récit de voyage en Europe, 1750-1850, Paryż

Referat: “Paratextual Transitions of Travel Texts – the case of Jan Potocki’s Voyage en Turquie et en Égypte  and its Polish translation”

2009,  3rd International May Conference of English Studies, Kraków

Referat: “Current Trends in Polish Translation Studies Research”

2009,   1989 – Der Streit um die Deutungshoheit, Berlin

Udział w dyskusji panelowej: „Wachsen die verschiedenen Erinnerungen zu einer gemeinsamen Geschichte zusammen?”

Udział w grupie dyskusyjnej: „I have a dream… Junge und Alte über Vorstellungen von Freiheit, Gleichheit und Solidarität in Europa”

2008    5th International Week: Identity, Diversity and Intercultural Dialogue, Coimbra

Referat: “Tourist’s Guidebooks: Tackling Cultural Identities in Translator Training Pedagogy, a Polish-Portuguese Case Study”

2008,   April Conference 11: Ambiguity and the Search for Meaning, Kraków

Referat: “Sworn Translations, a Land of No Ambiguity? On Educating Sworn Translators: A Polish Perspective”

2007,   Medius currens II: Tłumacz jako pośrednik miedzy językami i kulturami a teoria, dydaktyka i praktyka przekładu, Toruń

Referat: „W poszukiwaniu normy? Problematyka kształcenia tłumaczy przysięgłych a Kodeks tłumacza

2007,   2nd International Conference on Teacher Education: Theory and Practice in the European Context, Cuenca

Referat: “Facing the Cultural Challenge in Translator Training” (razem z prof. Marią Piotrowską)

2006,   Mechanizmy manipulacji i perswazji, Lesko

Referat: „Między perswazją a propagandą: refleksje o gatunku przewodnika turystycznego”

2006,   Terratransoderana „Almanach o zapomnianym regionie w środku Europy”, Frankfurt nad Odrą

Referat „O podróżach i przewodnikach” oraz prowadzenie warsztatów

2006,   Konferencja Tertium „Język Trzeciego Tysiąclecia IV”, Kraków

Referat: “What’s in a name? Nazwy własne i tytuły w bieżącej praktyce polskich tłumaczy”

2005,      1st International Conference on Teacher Education, Kraków

Referat: “Textbooks as Tourist Guidebooks? Current Trends in Teaching Culture in Foreign Language Education”

2002,   One Ring to Rule Them All? Power and Power Relations in East European Politics and Societies, Berkeley

Referat: “Power of the Invisible – Guidebooks as an Innocent Genre? Two Totalitarian Gazes of Poland: 1943 and 1953”

2002,   Berichtseminar, Paderborn

Referat: “Der touristische Blick. Die Konstruktion Polens in amerikanischen und deutschen Reiseführern 1945-2000“

2001,   Faith, Dope and Charity. Purity and Danger in East European Politics and Culture, Londyn

Referat: Polacy nie gęsi? Balancing between Anglo-Polish and the government ordained purity. The influence of the English language on contemporary Polish”

Wykłady gościnne

2012, Universitat de Barcelona, Barcelona (Hiszpania)

2009, İstanbul Üniversitesi, Stambuł (Turcja)

2008, University of Cyprus, Nikozja (Cypr)

2008, Escola Superior de Educação de Coimbra, Coimbra (Portugalia)

2006, Universidad Complutense de Madrid, Madryt (Hiszpania)

2006, Pädagogische Hochschule Freiburg, Fryburg Bryzgowijski (Niemcy)

PUBLIKACJE

Książki

 1. Dybiec-Gajer, J. 2013. Zmierzyć przekład? Z metodologii oceniania w dydaktyce przekładu pisemnego. Kraków, Universitas. 345 s. ISBN 97883-242-2299-5
 1.  Dybiec-Gajer, J., Piotrowska M. 2012. Verba  Volant, Scripta  Manent. How to write an M.A. thesis in Translation Studies. Kraków: Universitas. 207 s. ISBN 97883-242-1753-3
 1. Dybiec, J., Błaszkowska H., Mleczak J. 2006. Polnisch aktiv. Ein Grund- und Aufbaukurs. Hamburg: Buske Verlag. 384 s. ISBN-10: 3-87548-458-4
 1. Dybiec, J. 2006. Der deutsche Kalender. Kraków: Wydawnictwo Idea. 100 s. ISBN 83-88181-48-3
 1. Dybiec, J. 2004. Guidebook Gazes: Poland in American and German Travel Guides (1945-2002). Reiseliteratur und Kulturanthropologie Bd. 5. Münster: LIT Verlag. 401 s. ISBN 3-8258-7987-9
Redakcja naukowa monografii

 1. 2014. Słowo-kontekst-przekład. Język a komunikacja 34. Kraków: Tertium (współred. A. Tereszkiewicz). Kraków: Tertium. 258 s. ISBN 978-83-61678-05-02
 1. 2012. Przekład: teorie – terminy – terminologia. Język a komunikacja 30 (współred. M. Piotrowska). Kraków: Tertium. 317 s. ISBN 978-83-61678-36-6
 1. 2010. Język polski: nowe wyzwania językoznawcze. Język a komunikacja 27 (współred. G. Szpila). Kraków: Tertium. 328 s. ISBN 978-83-61678-12-0
 2. 2007. Garcarz, M. Przekład slangu w filmie. Telewizyjne przekłady filmów amerykańskich na język polski. Język a komunikacja 15. Kraków: Tertium. 228 s. ISBN 978-83-922234-7-4
 3. 2007. Bandura, E. Nauczyciel jako mediator kulturowy. Język a komunikacja 13 (współred. M. Piotrowska). Kraków: Tertium. 352 s. ISBN 83-922234-6-2

Artykuły w czasopismach i rozdziały w monografiach

Dybiec-Gajer, J. 2014. „Going Professional: Challenges and Opportunities for the Contemporary Translator Educators”. Intralinea. Challenges in Translation Pedagogy, eds M. Piotrowska, S. Tyupa.

http://www.intralinea.org/specials/article/2104

Dybiec-Gajer, J. 2014. „Tłumacz w świecie bajek. Przekład audiowizualny dla najmłodszych w polskim polisystemie medialnym na przykładzie kanału telewizyjnego MiniMini+”. Między Oryginałem a Przekładem. Tłumacz w świecie obrazów, 25, red. M. Chrobak, J. Górnikiewicz. Kraków: Księgarnia Akademicka.

Strony: 47-65
DOI: 10.12797/MOaP.20.2014.25.04

Dybiec-Gajer, J. 2013. „Old Challenges and New Horizons: Re-Visiting the Concept of Error and Error Analysis in Translator Training” [w:] PASE Papers on Linguistics, red. M. Kleban, E. Willim. Kraków: Jagiellonian University Press.

Strony: 55-65

ISBN 978-83-233-3594-8

Dybiec-Gajer, J. 2013. „Tłumacz profesjonalista. Między etyką zawodową a etyką tłumaczenia w świetle kodeksów dla tłumaczy”. Studia o przekładzie. Tłumacz i przekład – wyzwania współczesności, red. M. Ganczar, P. Wilczek. Katowice: Śląsk i SIW.

Strony: 259-282

ISBN 978-83-7164-787-1

ISSN 1501-3296

Dybiec-Gajer, J. 2013. „Paratextual Transitions of Travel Texts – the Case of Jan Potocki’s Voyage en Turquie et en Égypte (1789) and its Polish Translation”. InTRAlinea. Translating Eighteenth- and Nineteenth-Century European Travel Writing, red. A. Martin, S. Pickford.

http://www.intralinea.org/specials/article/1968

Dybiec-Gajer, J. 2013. „Tłumaczenie jako świadczenie usług tłumaczeniowych? Między realizmem zawodowym a dyktatem rynku w kształceniu tłumaczy” [w: ] Między Oryginałem a PrzekłademDydaktyka przekładu, 19/20, red. M. Piotrowska, A. Szczęsny. Kraków: Księgarnia Akademicka.

DOI: 10.12797/MOaP.19.2013.19-20.12

Strony: 169-187

ISBN 16899121_19

Dybiec-Gajer, J. 2013. „The Making of Mark Twain in the Polish Context – On the Author’s 100th Death Anniversary”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis 136, Studia Anglica, III, red. M. Misztal, A. Kuropatnicki. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.

Strony: 20-36

ISSN 1689–9903

Dybiec-Gajer, J. 2013. „Modes of Travel Experience in Mark Twain’s Innocents Abroad and Zbigniew Herbert’s Barbarzyńca w ogrodzie” [w:] Languages, Literatures and Cultures in Contact: English and American Studies in the Age of Global Communication, t.1 Literature, red. Z. Mazur, K. Hauzer, M. Palmowski, Kraków: Tertium.

Strony: 263-280

ISBN 978-83-61678-64-9

Dybiec-Gajer, J. 2013. „Specyfikacja jako narzędzie kontekstualizacji aktu tłumaczeniowego – między teorią a praktyką dydaktyki przekładu”. Rocznik Przekładoznawczy. Studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu, 8, red. M. Krajewska, L. Zieliński. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Strony: 107-121

ISSN 1896-4362

Dybiec-Gajer, J. 2012. „Kompetencje profesjonalnego tłumacza a kształcenie i sukces zawodowy. Model kompetencji EMT z perspektywy polskich tłumaczy Parlamentu Europejskiego” [w:] Kompetencje tłumacza. Tom dedykowany prof. dr hab. Elżbiecie Tabakowskiej, red. M. Piotrowska, A. Czesak, A. Gomola, S. Tyupa. Kraków: Tertium.

Strony: 163-189

ISBN 978-83-61678-52-6

Dybiec-Gajer, J. 2012. „Czy terminologia to największe wyzwanie dla tłumacza? Trudności przekładu uwierzytelnionego i jego oceny – perspektywa dydaktyczna” [w:] Przekład – teorie, terminy, terminologia, red. J. Dybiec-Gajer, M. Piotrowska. Kraków: Tertium.

Strony: 79-90

ISBN 978-83-61678-36-6

Dybiec-Gajer, J. 2012. „Reader’s Response as a Survey-based Tool for Translation Quality Assessment and its Implications for Translator Training”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis 117. Studia Anglica, II, red. M. Misztal, M. Trawiński. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.

Strony: 14-25

ISSN 1689-9903

Dybiec-Gajer, J. 2012. „Wyjść poza literaturę – dominanta pragmatyczna jako narzędzie w dydaktyce przekładu tekstów specjalistycznych – tłumaczenia uwierzytelnione”. Między Oryginałem a Przekładem, XVIII, red. A. Bednarczyk, J. Brzozowski, Kraków: Księgarnia Akademicka.

Strony: 413-429

ISSN 1689-9121

Dybiec-Gajer, J. 2012. „The Challenge of Simplicity. Le Petit Prince in Polish and English Translation from the Perspective of Critical Point Analysis” [w:] Le Petit Prince et les amis au pays des traductions. Études dédiées à Urszula Dąmbska-Prokop, red. J. Górnikiewicz, I. Piechnik, M. Świątkowska. Kraków: Księgarnia Akademicka.

Strony: 112-127

ISBN 978-83-7638-286-9

Dybiec-Gajer, J. 2012. „Proza świecka” [w:] Wielka historia literatury anglojęzycznej. Tom 2: Literatura średniowieczna – od najazdu normandzkiego do roku 1485, red. M. Misztal. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego.

Strony: 427-455

ISBN 978-83-7271-718-4

Dybiec-Gajer, J. 2011. „Wyjść poza tekst – projekt tłumaczeniowy jako narzędzie samooceny i autorefleksji w dydaktyce przekładu specjalistycznego”. Rocznik Przekładoznawczy. Studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu, 6, red. M. Krajewska, L. Zieliński, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Strony: 151-164

ISSN 1896-4362

Dybiec-Gajer, J., 2011. „Parateksty w polskich przekładach powieści Marka Twaina The Adventures of Tom Sawyer i The Adventures of Huckleberry Finn – między pomijaniem a dopisywaniem”. Między Oryginałem a Przekładem Parateksty przekładu, XVII, red. E. Skibińska. Kraków: Księgarnia Akademicka.

Strony: 55-83

ISSN 1689-9121

Dybiec-Gajer J. 2011. „Twainowski bestseller literatury podróżniczej Innocents Abroad po polsku – analiza strategiczna”.  Przekładaniec: Myśl feministyczna a przekład. 2/2010 (24).

Strony:  327-344

ISSN 1425-6851

ISBN 978-83-233-3230-5

Dybiec-Gajer, J. 2011. „Touring France with Mark Twain’s Innocents Abroad and its Polish Translation” [w:] Inspirations: Anglo, French and Polish Cultures, red. D. Guzowska,  M. Kamecka. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.

Strony: 259-277

ISBN 978-83-7431-284-4 

Dybiec, J. 2011. „Guided Gazes or Travelling in a Translated World? Practices and Performances of Translation on the Polish Guidebook Market” [w:] Conference Proceedings, Travelling Languages: Culture, Communication and Translation in a Mobile World. Leeds: Center for Tourism and Cultural Exchange.

[publikacja na CD-ROMIE, bez numeracji stron]

ISBN 978-1-907240-23-2

Dybiec, J. 2010. „Sworn Translator Training. A Polish Perspective” [w:] Ambiguity and the Search for Meaning: English and American Studies at the Beginning of the 21st Century. Volume 2: Language and Culture, red. M. Jodłowiec, J. Leśniewska. Kraków: Jagiellonian University Press.

Strony: 211-227

ISBN 978-83-233-3126-1

Dybiec, J. 2010. „Mark Twain’s The Innocents Abroad as a Post-tourist Travelogue?” [w:]  Metamorphoses of Travel Writing: Across Theories, Genres, Centuries and Literary Traditions, red. G. Moroz, J. Sztachelska. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

Strony: 78-87

ISBN-10: 1-4438-1985-9, ISBN (13): 978-1-4438-1985-5

Dybiec, J. 2010. „Świadectwo nowej tożsamości amerykańskiej w podróżniczym bestsellerze Marka Twaina Innocents Abroad”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria X (73), red. T. Budrewicz. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.

Strony: 68-84

ISSN 1689-9903

Dybiec, J. 2009. „Current Trends in Polish Translation Studies Research” [w:] Current Issues in English Studies, red. M. Misztal, M. Trawiński. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.

Strony: 199-209

ISBN 978-83-7271-583-8

Dybiec, J. 2008. „W poszukiwaniu normy? Problematyka kształcenia tłumaczy przysięgłych a Kodeks tłumacza”. Rocznik Przekładoznawczy. Studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu, 3-4, red. L. Zieliński, E. Kościałkowska-Okońska. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Strony: 259-267

ISSN 1896-4362

Dybiec, J. 2008. „Teaching Culture: »Key Words« and Natural Semantic Metalanguage Approach in Translator Training” [w:] New Trends in English Teacher Education (Linguistics, Literature and Culture), red. I. Ramos Gay et al. Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha.

Strony: 233-241

ISBN  978-84-8427-653-1

Dybiec, J. 2008. „Tourist’s Guidebooks: Tackling Cultural Identities in Translator Training Pedagogy, a Polish-Portuguese Case Study” [w:] Identity, Diversity and Intercultural Dialogue, red. S. Gonçalves. Coimbra: Escola Superior de Educaçã de Coimbra.

Strony: 65-74

ISBN 978-972-95072-7-4

Dybiec, J. 2007. „»What’s in a name?« Przekład nazw własnych i tytułów a obcość” [w:] Współczesne kierunki analiz przekładowych, red. M. Piotrowska. Kraków: Tertium.

Strony: 145-153

ISBN 978-83-925728-8-6

Dybiec, J. 2007. „Od opisu do propagandy – o wybranych przewodnikach polskich z lat 50. XX wieku” [w:] Mechanizmy perswazji i manipulacji, red. G. Habrajska, A. Obrębska. Łódź: Piktor.

Strony: 141-148

ISBN 978-83-60604-21-2

Dybiec, J. 2005. „Textbooks as Tourist Guidebooks? Current Trends in Teaching Culture in Foreign Language Education” [w:] Studies in Teacher Education: Language, Literature and Culture, red. M. Misztal, M. Trawiński. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.

Strony: 89-97

ISBN 83-7271-354-5

Dybiec, J. 2004. „Konzeptionen des Europäischen als Steuerungsinstrument in Polens EU-Referendum. Entstehung neuer Identitäten?” [w:] Wege des Kybernetes. Schreibpraktiken und Steuerungsmodelle von Politik, Reise, Migration, red. A. K. Maier, B. Wolf. Reiseliteratur und Kulturanthropologie Bd. 4. Münster: LIT Verlag.

Strony: 322-333

ISBN 3-8258-7992-5

Dybiec, J. 2003. „Polacy nie gęsi? Balancing between Anglo-Polish and the Government Ordained PurityThe Influence of the English Language on Contemporary Polish”. Slovo. An Inter-disciplinary Journal of Russian, East-Central European and Eurasian Affairs, Vol. 15, No. 1, Spring 2003.

Strony: 59-71

ISSN 0954-6839

Dybiec, J. 2003. „Guidebook Gazes: Polen in amerikanischen und deutschen Reiseführern 1945-2002”. Inter Finitimos. Jahrbuch zur deutsch-polnischen Beziehungsgeschichte. Veröffentlichung der Forschungsstelle Ostmitteleuropa an der Universität Dortmund, 1/2003.

Strony: 99-106

ISSN 0948-1818

Dybiec, J. 2002. „Przewodnik bez przyszłości. Bedeker po Generalnym Gubernatorstwie i jego obraz Krakowa”. Rocznik Krakowski, t. LXVIII.

Strony: 211-220

ISSN 0080-3499

ISBN 83-87345-82-2

Dybiec, J. 2000. „Czy »Freund« znaczy »Friend«? Specyfika nauczania germanistów języka angielskiego”. Biuletyn Glottodydaktyczny, 6/2000. Kraków: Księgarnia Akademicka.

Strony: 49-60

ISBN 83-7188-339-0

Dybiec, J. 1999. „Metaphors around Us – the Lexeme »Bread« in English, German and Polish”. Biuletyn Glottodydaktyczny, 5/1999. Kraków: Księgarnia Akademicka.

Strony: 11-39

Dybiec, J. 1996. „Powiedział czy nie powiedział? O sonetach Szekspira”. Przekładaniec, 1/1996. Kraków.

Strony: 58-61

ISSN 1425-6851

Recenzje i sprawozdania

Recenzja: A. D. Kubacki, Tłumaczenie poświadczone. Status, kształcenie, warsztat i odpowiedzialność tłumacza przysięgłego, Wolters Kluwer, Warszawa 2012, 369 s. Rocznik Przekładoznawczy. Studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu, nr 9, 2014.

Strony: 323-329

http://apcz.pl/czasopisma/index.php/RP/article/view/RP.2014.023/4775

a. Recenzja: Schematy – dylematy – możliwości. Europa Środkowo-Wschodnia w przewodnikach turystycznych. Przegląd Humanistyczny 6/2012.

Strony: 152-156

ISSN 0033-2194

[rozszerzona wersja recenzji w H-Soz-u-Kult, pozycja b]

b. Recenzja: R. Jaworski, P. O. Loew, Ch. Pletzing (red.), Der genormte Blick aufs Fremde. Reiseführer in und über Ostmitteleuropa, Harrasowitz Verlag, Wiesbaden 2011, 290 s. [w]: H-Soz-u-Kult 03.02.2012 (http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de /rezensionen/2012-1-075).

Recenzja: A. Kopczyński i M. Kizeweter (red.), Jakość i ocena i tłumaczenia, Wyd. SWPS Academica, Warszawa 2009, 161 s. [w:] Rocznik Przekładoznawczy. Studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu, nr 6, 2011.

Strony: 223-228

ISSN 1896-4362

Recenzja: B. Cieślik, L. Laska, M. Rojewski (red.) Egzamin na tłumacza przysięgłego. Komentarz, teksty egzaminacyjne, dokumenty, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2010, 173 s. [w:] Rocznik Przekładoznawczy. Studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu, nr 6, 2011.

Strony: 229-232

ISSN 1896-4362

Sprawozdanie: Terminologia w naukach o języku i komunikacji międzykulturowej – kod dla wtajemniczonych czy narzędzie poznania?, Kraków, 17–19 marca 2010 r. [w:] Rocznik Przekładoznawczy. Studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu, nr 6, red. red. M. Krajewska, L. Zieliński, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2011.

Strony: 233-236

ISSN 1896-4362

Sprawozdanie: „Jubilee of Professor Elżbieta Muskat-Tabakowska” [w:] Newsletter, Nr 35, Spring, Dział Współpracy Narodowej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008.

Strony: 6-7

ISSN 1896-4354

Recenzja: H. Berghoff, B. Korte, R. Schneider, C. Harvie (red.) The Making of Tourism. The Cultural History of the British Experience, 1600-2000, Palgrave, Basingstoke 2002, xiii+  310 s. [w:] Journal for the Studies of British Cultures. London, the Metropolis, Gunter Narr Verlag, Tübingen, t. 10, nr 2/2003.

Strony: 232-234

Aktualizowana na bieżąco lista publikacji od 2005 roku znajduje się w bazie publikacji pracowników na stronie Biblioteki Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego: http://www.up.krakow.pl/biblio/bibliografia/index.php?base=bib

Data aktualizacji: 13 marca 2015