Katedra Dydaktyki Przekładu

Ewelina Kwiatek

dr inż. Ewelina Kwiatek

Asystent w Instytucie Neofilologii, Filologia Angielska, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

ul. Karmelicka 41, pokój 307
Telefon: +48 12 662 69 61
E-mail: ewelina.kwiatek@up.krakow.pl
Konsultacje w semestrze zimowym 2016/17: wtorek 12.15-13.00, pokój 307

Wykształcenie

 • Geodezja i Kartografia – studia magisterskie, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, 2000 – 2005

Praca magisterska: Interpolacja Linii Nieciągłości Powierzchni Terenu na Podstawie Danych Skaningu Laserowego

 • Filologia angielska – studia licencjackie, Uniwersytet Opolski, 2004 – 2008

Praca licencjacka: Integration of Polish people into the British society after the Second World War and after Poland’s accession to the European Union

 • Tłumaczenia i Technologie Językowe (Translation with Language Technology) – studia magisterskie, Swansea University, Wielka Brytania, 2006 – 2007

Praca magisterska: A comparison of the treatment of Surveying terminology in Polish and English dictionaries

 • Tłumaczenia – studia doktoranckie, Swansea University, Wielka Brytania, 2008 – 2012

Praca doktorska: Contrastive Analysis of English and Polish Surveying Terminology

Zainteresowania badawcze

 • Tłumaczenia pisemne i ustne
 • Terminologia
 • Językoznawstwo korpusowe
 • Języki specjalistyczne
 • Narzędzia CAT
 • Tłumaczenia maszynowe
Doświadczenie w nauczaniu

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 • Seminarium licencjackie
 • Prawne i etyczne aspekty zawodu tłumacza
 • Języki specjalistyczne
 • Tłumaczenia pisemne
Swansea University
 • Tłumaczenia pisemne
 • Tłumaczenia ustne dla służb publicznych
 • Projekty tłumaczeniowe (odpowiednik seminarium magisterskiego)
Referaty wygłoszone na konferencjach międzynarodowych

 • Practical Applications in Language and Computers (PALC), Łódź, Poland, 2009
 • British Association of Slavonic and Eastern European Languages (BASEES), Cambridge, UK, 2011
 • International Scientific Conference Meaning in Translation: Illusion of Precision, Riga, Latvia, 2012
 • ESP Conference, Niš, Serbia 2013
 • TOTh Conference, Chambéry, France, 2014
 • TIFO Conference, Olomouc, Czech Republic, 2014
Członkostwo w profesjonalnych organizacjach

 • Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej Tertium
 • Naczelna Organizacja Techniczna NOT
Publikacje

 • Borkowski A., Ziemba E. 2006. Surface breaklines interpolation on the basis of terrestrial laser scanning data. Reports on Geodesy. No 2(77). pp. 95-102.
 • Kwiatek, E. & ten Hacken, P. 2011. ‚Efficiency of MultiTerm for extraction of terms from English and Polish specialized corpora’. [w:] Goźdź-Roszkowski, S. (red.) Explorations across Languages and Corpora. Łódź Studies in Language. Frankfurt am Main: Peter Lang. str. 145-162.
 • Kwiatek, E. 2013, Contrastive Analysis of English and Polish Surveying Terminology. Cambridge Scholars Publishing: Newcastle, UK. (podgląd)
 • ten Hacken, P. & Kwiatek, E. 2013. ‚Nominal compounds as naming devices: a comparison of English and Polish land surveying terminology’ [w:] ten Hacken, P. & Thomas, C. (red.). The Semantics of Word Formation and Lexicalization. Edinburgh: Edinburgh University Press. str. 83-101
  Kwiatek, E. 2013. ‘English for Land Surveying’. Proceedings of the 1st International Conference on Teaching English for Specific Purposes. Faculty of Electronic Engineering, University ofNiš, Serbia. str. 588-596. (link)