Katedra Dydaktyki Przekładu

Monika Zabrocka-Śliwka

Monika Zabrocka-Śliwka

She obtained her PhD in 2018.

Title of the doctoral thesis: Audio Description as a tool for creating the linguistic world view by a blind child.

Research areas:

 • Audiovisual Translation
 • Media Accessibility: Audio Description and Subtitles for the Deaf and Hard of Hearing
 • Literary & Poetic Translation
 • Elements of Culture in Translation

Selected publications:

 • Szymańska, B., Zabrocka, M. (to appear) “Audio Description – verbs and sounds creating the movie’s scenes” [in:] Accessing Audiovisual Translation, Ł. Bogucki, M. Deckert (eds.), Warszawa: Peter Lang.
 • Zabrocka, M. 2014. „Audiodeskrypcja dla dzieci – audiodeskrypcja szczególna?”  ROCZNIK PRZEKŁADOZNAWCZY (IX) Studia nad teorią, praktyka i dydaktyką przekładu, p. 247-260.
  Kwiatek, E., Zabrocka, M. 2014. „EGPS – nowe możliwości na drodze kształcenia przyszłych tłumaczy (sprawozdanie)”  ROCZNIK PRZEKŁADOZNAWCZY (IX) Studia nad teorią, praktyka i dydaktyką przekładu, p. 351-354.
 • Zabrocka, M. 2014. „Audiodeskrypcja tradycyjna a audiodeskrypcja artystyczna: o wpływie języka i formy audiodeskrypcji na komfort jej odbioru przez osoby niewidome i niedowidzące” [in:] Słowo we współczesnych dyskursach, K. Jachimowska, B. Kudra, E. Szkudlarek-Śmiechowicz (eds.), Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, p. 453-462.
 • Zabrocka, M. 2014. „Audiodeskrypcja artystyczna w odbiorze osób niewidomych i niedowidzących” [in:] Języki specjalistyczne wczoraj, dziś i jutro, M. Łukasik, B. Mikołajewska (eds.), Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej Uniwersytetu Warszawskiego, p. 454-466.

Conferences:

 • 5-7 November 2014: “10th Languages and The Media” – International Conference in Berlin, Germany, title of presentation: Culturally Problematic Issues in English, German and French Renditions of a Polish Comedy “Ewa chce spać” (co-author: Jadwiga Suwaj).
 • 4 July 2014: „V Simposi Internacional de Joves Investigadors en Traducció, Interpretació, Estudis Interculturals i Estudis de l’Asia Oriental” – International Conference in Barcelona, Spain, title of presentation: The role of audio description for children in early school age: current situation and the future challenges and possibilities.
 • 15-18 June 2014: „Sociolinguistics Symposium 20” – International Conference in Jyväskylä, Finland, title of presentation: Audio Description in movies and TV programmes for children – new challenges and possibilities.
 • 12-13 June 2014: „In the beginning was the word – on the linguistic matter of which the world is built” – International Conference in Bucarest, Romania, title of presentation: Audio description and subtitling for the deaf and hard of hearing as new trends in translation education.
 • 22-23 November 2013: “Intermedia 2013 – International Conference in Łódź, Poland, title of presentation: Audio Description – verbs and sounds creating the movie’s scenes (co-author: Barbara Szymańska).
 • 15-16 November 2013: “Medius Currens” – International Conference in Toruń, Poland, title of presentation: Rola audiodeskrypcji w programach dla dzieci niewidomych i niedowidzących.
 • 17-19 October 2013: “Translatio and Culture” – International Conference in Warsaw, Poland, title of presentation: Problemy z przekładem obrazu świata na przykładzie wybranych wierszy Lindy Marii Baros.
 • 25-27 September 2013: “5th Media for All – Audiovisual Translation: Expanding Borders” – International Conference in Dubrovnik, Croatia, title of presentation: Audio Description as a tool for creating the linguistic image of the world by the blind children.
 • 21-22 May 2013 – Słowo we współczesnych dyskursach – International Conference in Łódź, Poland, title of presentation: Audiodeskrypcja artystyczna w odbiorze osób niewidomych i niedowidzących.
 • 16 May 2013 – III Konferencja Młodych Lingwistów – Scientific Conference in Warsaw, Poland, title of presentation: Audiodeskrypcja tradycyjna a audiodeskrypcja artystyczna: o wpływie języka i formy audiodeskrypcji na jej odbiór przez osoby niewidome i niedowidzące.

Workshops and courses:

 • 18-25/07/2014 (London): “Media Accessibility” (about standards of making audio description and subtitles or the deaf and hard of hearing for the cinema and television) at University College London;
 • 13-14/04/2014 (Cracow): „Tłumaczenie audiowizualne – audiodeskrypcja w teatrze i muzeum”, Uniwersytet Jagielloński, UNESCO Chair;
 • 25/09/2013 (Dubrovnik): pre-conference workshop Audio Description: More than Words, instructed by Aline Ramael;
 • 25/09/2013 (Dubrovnik): pre-conference workshop Accesible Filmmaking: Theory and Practice, instructed by Pablo Romero & Alastair Cole;

Education:

 • 2012-2016: PhD Studies at the Pedagogical University of Cracow, Poland (specialization in linguistic)
 • 2011-2014: French Philology, MA Studies at the Pedagogical University of Cracow, Poland
 • 2011-2012: Post-graduate Studies for translators of literature at the Jagiellonian University (UNESCO Chair) in Cracow, Poland
 • 2007-2011: Bachelor’s degree Studies in French Philology at the Pedagogical University of Cracow, Poland
 • 2007-2009: Post-graduate Studies in Education at the Jagiellonian University in Cracow, Poland
 • 2004-2009: Classical Philology, MA Studies at the Jagiellonian University in Cracow, Poland