Katedra Dydaktyki Przekładu

dr Mira Czarnecka

Katedra Dydaktyki Przekładu

mira.czarnecka@up.krakow.pl

tel.: +48 12 662 69 55

Pokój: 307

ORCID: 0000-0003-1712-5208

Publikacje:

http://bgbase.up.krakow.pl/

 

Stanowisko: adiunkt badawczo-dydaktyczny

Stopnie naukowe:

2019, doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo
Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Humanistyczny
Tytuł pracy: „Przekład literacki mowy niestandardowej na przykładzie tłumaczeń prozy anglojęzycznej”
Promotor: prof. dr hab. Agnieszka Adamowicz-Pośpiech
Recenzenci: prof. dr hab. Jolanta Dudek, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; prof. dr hab. Anna Szczepan-Wojnarska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

1991, magister filologii angielskiej
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Humanistyczny
Tytuł pracy: „Wizja religii chrześcijańskiej według Williama Blake’a”
Promotor: prof. dr hab. Marta Gibińska-Marzec

Dyscyplina naukowa: literaturoznawstwo

Katedra: Katedra Dydaktyki Przekładu

Zainteresowania badawcze:

  • przekład literacki,
  • tłumaczenie mowy niestandardowej,
  • teoria postkolonialna w przekładzie,
  • komunikacja i język angielski w biznesie.

Prowadzone zajęcia: tłumaczenie tekstów użytkowych, tłumaczenie tekstów publicystycznych i literackich, warsztaty tłumaczeniowe, transkreacja, moduł specjalizacyjny 1, projekty tłumaczeniowe.

Członkostwo w Towarzystwach Naukowych: Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji językowej „Tertium”

Wybrane wykłady gościnne:

  • 2006; Indiana University Purdue University, Indianapolis, USA, visiting lecturer, Department of Mechanical Engineering Technology Tutor w Technical Writing Center

Najważniejsze publikacje:

Artykuły:

  • “You can’t end nothin’ you say wit’ at” – Southern Speech in the Polish translation of Home to Holly Springs by Jan Karon, “Studia o przekładzie: Cultural and Linguistic Issues in Translation”, Nr 46, 2019, s. 83-105.
  • „W obronie godności – emocje w przekładzie artystycznym”, „Studia o przekładzie: Przekład i emocje”, Nr 45, 2017, s. 221-239.
  • „Doris Lessing’s Narrative Technique as a Means of Artistic Creation of the World of Conflict and Reconciliation in The Memoirs of a Survivor”, “Polish Journal of English Studies”, No 2.1 2016, s. 39-55.
  • “Eternal woman at her task of weeping” – Metaphor and its Translation in The Memoirs of a Survivor by Doris Lessing”. Proceedings of the Polish Association for the Study of English (PASE) 2007 Conference, 19 – 21 April 2007, (Studies in Language, Vol.1, 2007) s. 136-144.
  • „The Role of Literary Translation in Establishing Cross-cultural Dialogue. Untranslatability and the Desire to Transplant Foreign Concepts”, “Kalbu Studijos” (“Studies About Languages”, No 7 2005), s. 43-45.

Dyżury pracowników

Dr Małgorzata Brożyna-Reczko:
czwartek, 9.00-9.45 (semestr letni 23/24)
Dr Mira Czarnecka:
wtorek, 9.00-9.45 (semestr letni 23/24)
Dr hab. Joanna Dybiec-Gajer, prof. UP:
środa, 14.00-14.45 (semestr letni 23/24)
Dr hab. Agnieszka Gicala, prof. UP:
czwartek, 13.00-13.45 (semestr letni 23/24)
Dr Jan Gościński:
czwartek, 13.00-13.45 (semestr letni 23/24)
Dr Małgorzata Kodura:
poniedziałek, 16.30-17.15 (semestr letni 23/24)
Dr Ewelina Kwiatek:
piątek, 9.00-9.45 (semestr letni 23/24)
Dr Piotr Plichta:
środa, 13.15-14.15 (semestr letni 23/24)

Katedra Dydaktyki Przekładu jest członkiem międzynarodowego Konsorcjum do Badań nad Edukacją Tłumaczy (Consortium for Translation Education Research – CTER).