Katedra Dydaktyki Przekładu

Monika Zabrocka-Śliwka

Uzyskanie stopnia doktora – 2018

Tytuł rozprawy doktorskiej: Audio description as a tool for creating the linguistic world view by a blind child

Zainteresowania badawcze:
• przekład audiowizualny
• audiodeskrypcja
• tłumaczenia literackie
• elementy kulturowe w tłumaczeniu

Wybrane publikacje:
• Szymańska, B., Zabrocka, M. (to appear) „Audio Description – verbs and sounds creating the movie’s scenes” [in:] Accessing Audiovisual Translation, Ł. Bogucki, M. Deckert (eds.), Warszawa: Peter Lang.
• Zabrocka, M. 2014. „Audiodeskrypcja dla dzieci – audiodeskrypcja szczególna?” [in:] ROCZNIK PRZEKŁADOZNAWCZY (IX) Studia nad teorią, praktyka i dydaktyką przekładu, p. 247-260.
• Kwiatek, E., Zabrocka, M. 2014. „EGPS – nowe możliwości na drodze kształcenia przyszłych tłumaczy (sprawozdanie)” [in:] ROCZNIK PRZEKŁADOZNAWCZY (IX) Studia nad teorią, praktyka i dydaktyką przekładu, p. 351-354.
• Zabrocka, M. 2014. „Audiodeskrypcja tradycyjna a audiodeskrypcja artystyczna: o wpływie języka i formy audiodeskrypcji na komfort jej odbioru przez osoby niewidome i niedowidzące” [in:] Słowo we współczesnych dyskursach, K. Jachimowska, B. Kudra, E. Szkudlarek-Śmiechowicz (eds.), Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, p. 453-462.
• Zabrocka, M. 2014. „Audiodeskrypcja artystyczna w odbiorze osób niewidomych i niedowidzących” [in:] Języki specjalistyczne wczoraj, dziś i jutro, M. Łukasik, B. Mikołajewska (eds.), Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej Uniwersytetu Warszawskiego, p. 454-466.

Dyżury pracowników

Dr Małgorzata Brożyna-Reczko:
czwartek, 13.00-13.45 (semestr letni 22/23)
Dr Mira Czarnecka:
wtorek, 17.30-18.15 (semestr letni 22/23)
Dr hab. Joanna Dybiec-Gajer, prof. UP:
poniedziałek, 9.00-9.45 (semestr letni 22/23)
Dr hab. Agnieszka Gicala, prof. UP:
urlop naukowy (semestr letni 22/23)
Dr Jan Gościński:
środa, 13.00-13.45 (semestr letni 22/23)
Dr Małgorzata Kodura:
poniedziałek, 12.15-13.00 (semestr letni 22/23)
Dr Ewelina Kwiatek:
środa, 12.15-13.00 (semestr letni 22/23)
Dr Piotr Plichta:
czwartek, 10.30-11.15 (semestr letni 22/23)

Katedra Dydaktyki Przekładu jest członkiem międzynarodowego Konsorcjum do Badań nad Edukacją Tłumaczy (Consortium for Translation Education Research – CTER).