Katedra Dydaktyki Przekładu

Katedra Dydaktyki Przekładu prowadzi badania w następujących dziedzinach:

 • pragmatyka międzykulturowa
 • tłumaczenie tekstów pragmatycznych
 • tłumaczenia specjalistyczne
 • edukacja tłumaczy
 • przekładoznawstwo
 • psycholingwistyka
 • ocena tłumaczenia
 • tłumaczenie środowiskowe

Tematy badawcze Katedry to:

 • innowacyjne metody nauczania przekładu pisemnego
 • proces decyzyjny tłumacza pisemnego
 • strategie i procedury tłumaczeniowe
 • kompetencje tłumacza
 • czynniki społeczne i afektywne w zawodzie tłumacza