Katedra Dydaktyki Przekładu

Aktualności

Oferta praktyk Stowarzyszenia Interwencji Prawnej

  • access_time 30 marca 2023

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej zaprasza do odbycia praktyk w charakterze tłumaczy tekstów pisanych. Na bieżąco tworzymy wpisy na stronę www, które są tłumaczone na język angielski. Tłumacze mogą się także sprawdzić w tłumaczeniu innych dokumentów – sprawozdań, raportów, ulotek informacyjnych itp. Praktyki będą mieć charakter pracy zdalnej.

Terminologia obejmuje słownictwo natury prawniczej i urzędowej.

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej jest organizacją pożytku publicznego działającą na rzecz przestrzegania praw człowieka i przeciwdziałania nierównemu traktowaniu. Wspiera uchodźców i uchodźczynie oraz migrantów i migrantki w Polsce. Zajmuje się udzielaniem im bezpłatnej pomocy prawnej, reprezentuje ich przed sądami i organami krajowymi oraz przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, a także aktywnie uczestniczy w tworzeniu prawa migracyjnego poprzez interwencje i opiniowanie regulacji prawnych.

Strona Stowarzyszenia: https://interwencjaprawna.pl/

Dyżury pracowników

Dr Małgorzata Brożyna-Reczko:
czwartek, 13.00-13.45 (semestr letni 22/23)
Dr Mira Czarnecka:
wtorek, 17.30-18.15 (semestr letni 22/23)
Dr hab. Joanna Dybiec-Gajer, prof. UP:
poniedziałek, 9.00-9.45 (semestr letni 22/23)
Dr hab. Agnieszka Gicala, prof. UP:
urlop naukowy (semestr letni 22/23)
Dr Jan Gościński:
środa, 13.00-13.45 (semestr letni 22/23)
Dr Małgorzata Kodura:
poniedziałek, 12.15-13.00 (semestr letni 22/23)
Dr Ewelina Kwiatek:
środa, 12.15-13.00 (semestr letni 22/23)
Dr Piotr Plichta:
czwartek, 10.30-11.15 (semestr letni 22/23)

Katedra Dydaktyki Przekładu jest członkiem międzynarodowego Konsorcjum do Badań nad Edukacją Tłumaczy (Consortium for Translation Education Research – CTER).